Privacy statement

1. Privacybeleid

Munch hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken deze informatie uitsluitend in overeenstemming met de volgende voorwaarden en met inachtneming van de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming.

Dit privacybeleid informeert je over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens in verband met de website www.munchrotterdam.nl.

Voor alle informatie met betrekking tot ons registratiesysteem (Tibba), verwijzen wij je door de privacy verklaring van onze partner Tibba.

Gegevensbeheerder:
Munch is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens m.u.v. de gegevens geregistreerd door onze partner Tibba.

2. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke informatie omvatten alle informatie betreffende een geindentificeerde of identificeerbare persoon. Dit betreft jouw naam en/of jouw post- en e-mailadres.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Indien je overeenkomsten met ons sluit, of ons toestemming geeft verwerken wij de door jou verstrekte persoonsgegevens, in het bijzonder de gegevens zoals gedefinieerd bij punt 2.

Automatisch geregistreerde gegevens:

Om je te voorzien van de informatie die je nodig hebt op onze website, verwerken wij ook de volgende gegevens:

– De datum en het tijdstip van jouw bezoek
– De eigenschappen van je apparaat, met name het besturingssysteem, de gebruikte browser en de venstergrootte van jouw browser
– Het IP-adres van jouw apparaat.
– Identificatienummers die we op jouw apparaat opslaan. Met dit identificatienummer kunnen wij jouw apparaat op de website herkennen. Technisch gezien worden deze identificatienummers opgeslagen in zogenaamde cookies of eTags.
– Apparaat-ID’s die bestaan uit de individuele kenmerken van jouw mobiele apparaat. Op basis hiervan kunnen wij jouw apparaat ook op de website herkennen. Voorbeelden van dergelijke apparaat-ID’s zijn
– De “Ad-ID” van het Apple-besturingssysteem iOS
– De “advertentie-ID” van het Android-besturingssysteem
– Wanneer je een nieuwsbrief ontvangt, leggen wij vast wanneer je deze nieuwsbrief opent of wanneer en op welke link klikt.

4. Wanneer verwerken wij jouw gegevens?

4.1 Sluiting van contracten
Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens bij het abonneren op onze nieuwsbrief.

Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, is de rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking artikel. 6 Punt 1 b) GDPR (uitvoering van het contract).

4.2 Werking van de website
Anderzijds kunnen wij jouw persoonlijke gegevens verwerken om je op munchrotterdam.nl de best mogelijk inhoud te kunnen aanbieden die op jouw behoeften zijn afgestemd. Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, is de rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking artikel. 6 Punt 1 f) GDPR (belangenafweging, gebaseerd op onze interesse om jou een zo aantrekkelijk mogelijke website aan te bieden).

4.3 Nieuwsbrief
Wij bieden alle gasten van Munch (gebruikers van www.munchrotterdam.nl en de Munch zelf) de ontvangst van nieuwsbrieven aan. Om je aan te melden kunnen de gasten zich registreren met een e-mailadres. Bij het aanmelden van de nieuwsbrief stem je via een aparte box in met het ontvangen van de nieuwsbrief. (dubbele opt-in-procedure)

De gebruiker kan haar toestemming te allen tijde en zonder opgave van redenen intrekken. De gemakkelijkste manier om dit te doen is door te klikken op de “uitschrijven”-link, die te vinden is in elke nieuwsbrief.

De hierboven beschreven rechtsgrondslag voor dit proces is artikel 6, lid 1. 1 a) GDPR (toestemming).

4.4. Contact via contactformulier
Als je ons vragen stelt via het contactformulier op munchrotterdam.nl, verwerken wij de door jou verstrekte informatie, met inbegrip van jouw contactgegevens, om de vraag te behandelen. In geval van vervolgvragen worden deze gegevens ook door ons opgeslagen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1. 1 b) GDPR (contractverwerking – de verwerking van de gegevens van de gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tot beantwoording van uw vragen of verzoeken) of artikel 6 lid. 1 f) GDPR (belangenafweging – gebaseerd op onze interesse in het verwerken van aanvragen van gebruikers van onze website).

5. INSCHAKELING VAN EXTERNE DIENSTVERLENERS

Voor de werking van onze website geven wij geen externe dienstverleners opdracht tot het verwerken van de gegevens (bijv. verzending van de bestelling, nieuwsbrief software, computercentra). Voor de registratie van gasten bij binnenkomst van Munch geven wij de externe partner Tibba b.v. opdracht tot het verwerken van de gegevens. Waar nodig verwerken deze dienstverleners ook persoonsgegevens. De dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en gemonitord. Je verwerkt de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en bent tevens gebonden aan deze gegevensbeschermingsverklaring.

6. OPSLAGTERMIJN

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hier genoemde of door de wet voorgeschreven doeleinden. Door jou ingevoerde gegevens in de zin van artikel 3.1 worden derhalve uiterlijk na 6 jaar na het verstrijken van eventuele bewaartermijnen op grond van het handels- en belastingrecht gewist. Automatisch geregistreerde gegevens zoals gedefinieerd in paragraaf 3.2 worden daarom na 14 maanden verwijderd of anoniem gemaakt.

7. JOUW RECHTEN

Je hebt jegens ons de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

Recht op informatie,
– Recht op correctie of verwijdering
– Recht op beperking van de verwerking,
– Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
– Je hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Voor klachten kun je mailen naar info@munchrotterdam.nl.

8. VRAGEN

Heb je algemene vragen of suggesties over gegevensbescherming, neem dan per mail contact op met Munch via het volgende adres: info@munchrotterdam.nl